Svenska båtkonstruktörer

Bild: En legendarisk bild från SYR:s (Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening) 20 års jubileum på Filmhuset i Stockholm år 1981. Curt Borgenstam i rutig kavaj står längst till höger. Övriga från vänster: Gustaf Plym, Harry Becker, Peter Norlin, Arvid Laurin, Knud Reimers. Foto: PRIVAT.