Ritning av Gustav Plyms "Gillan", beställd av Bertil Odelfelt.