1:a inteckningen i Bogskärskannan 1951, bästa båt alla kategorier.

Hård kryss från Bogskären till Gotska sandön.Börje debuterade ombord.
Resultat.