Gillan på väg hem med Kronprinsens pokal i bagaget.

Gillan premiär-havskappseglade i Gotland Runt 1950 och är här på hemsegling efter välförättat värv med segerära och Kronprinsens pokal i bagaget.